O BNG DE AMES XA CRITICARA O FONDO E A FORMA DO PLAN DE TRANSPORTE ANTES DA SÚA APROBACIÓN POLA XUNTA.

Bateria de iniciativas parlamentares do BNG polo Plan de Transporte

Batería de iniciativas parlamentares do BNG polo Plan de Transporte
Batería de iniciativas parlamentares do BNG polo Plan de Transporte

Dúas proposicións non de lei, unha para o seu debate no Pleno e outra en comisión, e dúas Preguntas para resposta, unha para resposta oral en Comisión e outra para resposta escrita.

Bateria de iniciativas parlamentares do BNG polo Plan de Transporte

No día de hoxe, 8 de febreiro de 2021, o Grupo Parlamentar do BNG no Parlamento Galego presentou unha serie de iniciativas parlamentares sobre o problema orixinado polo Plan de Transporte Metropolitano recentemente aprobado pola Xunta nas parroquias amesás de Ortoño, Bugallido e Biduído.

 

A iniciativa, partindo das parlamentarias Paulo Ríos Santomé, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos, consiste en dúas Proposicións non de lei e dúas Preguntas para resposta, onde se describe de xeito pormenorizado como unha liña de autobús que viña operando por 50 anos foi eliminada dun día para o outro sen alternativa para os veciños e veciñas.

Circunstancia agravada polo feito de que dentro das alegacións que se presentaron polo Concello de Ames, do que forma parte o Bloque Nacionalista Galego, ía incluída a solicitude ao goberno galego de que engadira esta liña ao Plan, xunto con outras melloras ao servizo.

 

Algunhas das preguntas que o Grupo Parlamentar do BNG remitiu ao goberno galego para a súa contestación foron: os motivos polos que non se incluiu esta liña no Plan de Transporte Metropolitano, que vai facer a Xunta para dotar do servizo de transporte á veciñanza afectada e cal foi o motivo do rexeitamento das alegacións feitas polo Concello de Ames no ano 2017 para a inclusión desta liña no Plan de Transporte.

 

 As proposicións non de lei inciden directamente no problema, ao instar á Xunta a que modifique o Plan de Transporte Metropolitano para reverter a situación de falta de servizo do transporte colectivo nas parroquias de Ortoño, Bugallido e Biduído.

 

Como BNG de Ames xa advertíramos desde novembro de 2020 das grandes eivas do Plan, da pouca transparencia por parte da Xunta na súa redacción e aceptación de alegacións así como a falta de incremento de liñas. Todo isto, sumado ao deficiente servicio que están a padecer os núcleos urbáns do concello actualmente obrigará ao BNG a seguir a esixir ao goberno galego unha modificación sustancial deste Plan de Transporte.

Bateria de iniciativas parlamentares do BNG polo Plan de Transporte