Videoboletín

Videoboletín IV: sobre o Plan de Transporte Metropolitano

David Santomil informa á cidadanía sobre a aprobación en Pleno do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia, na área de Santiago de Compostela, co que somos moi críticos tanto no fondo como na forma.
Videoboletín IV: sobre o Plan de Transporte Metropolitano