Boletín do BNG de Ames Abril/Maio 2018

boletin BNG Ames Abril/Maio 2018
boletin BNG Ames Abril/Maio 2018
Boletín do BNG de Ames Abril/Maio 2018

Boletín do Bloque Nacionalista Galego de Ames, co resumo da nosa actividade en vistas a informar aos amesáns e amesás da labor do BNG de Ames en xeral e do noso grupo municipal en particular.

Boletín do BNG de Ames Abril/Maio 2018