Programa de goberno do BNG para o mandato 2023-2027

Portada programa goberno 2023-2027
Portada programa goberno 2023-2027
Programa de goberno do BNG para o mandato 2023-2027

Programa de goberno do Bloque Nacionalista Galego para o mandato 2023-2027

 

https://ames.bng.gal/media/bngames/files/2023/05/17/programa_bng_ames_2023.pdf

Cando o BNG goberna, Ames avanza

Programa de goberno do BNG para o mandato 2023-2027