DE APROBAR A RPT, ESTAREMOS MOITO MÁIS PERTO DE PODER APROBAR OS NOVOS ORZAMENTOS. DA SÚA IMPORTANCIA E CONTIDOS FALÁMOSCHE NESTE SEGUNDO VIDEOBOLETÍN DA MAN DE ISABEL VAQUERO.

Videoboletín 02 - Relación de postos de traballo e orzamento

De aprobar a RPT, estaremos moito máis perto de poder aprobar os novos orzamentos. Da súa importancia e contidos falámosche neste segundo videoboletín da man de Isabel Vaquero.

Videoboletín 02 - Relación de postos de traballo e orzamento

De aprobar a RPT, estaremos moito máis perto de poder aprobar os novos orzamentos. Da súa importancia e contidos falámosche neste segundo videoboletín da man de Isabel Vaquero.

Videoboletín 02 - Relación de postos de traballo e orzamento