Videoboletín "Reactivación asistencia sanitaria"

Videoboletín "Reactivación asistencia sanitaria"
Videoboletín "Reactivación asistencia sanitaria"
Videoboletín do BNG de Ames, centrado na reactivación da asistencia sanitaria, inxerida nunha sanidade pública forte e con medios adecuados, tanto o referido ás infraestructuras como ao persoal sanitario
Videoboletín "Reactivación asistencia sanitaria"