Teses políticas

"Non é lóxico que teñamos un marco que impide que os concellos poidan utilizar o seu superávit"

"Non é lóxico que teñamos un marco que impide que os concellos poidan utilizar o seu superávit"

"Non é lóxico que teñamos un marco que impide que os concellos poidan utilizar o seu superávit"