Videoboletín

Relación de postos de traballo e orzamento

De aprobar a RPT, estaremos moito máis perto de poder aprobar os novos orzamentos. Da súa importancia e contidos falámosche neste segundo videoboletín da man de Isabel Vaquero.

Relación de postos de traballo e orzamento