Mercedes Vidal Baamonde, sexta suplente na candidatura do BNG ás eleccións municipais

Mercedes Vidal Baamonde "Chiruca"
Mercedes Vidal Baamonde "Chiruca"
Mercedes Vidal Baamonde, sexta suplente na candidatura do BNG ás eleccións municipais

Mercedes Vidal Baamonde "Chiruca" vai de sexta suplente na candidatura do BNG ás eleccións municipais.

#AmeséBNG

Mercedes Vidal Baamonde, sexta suplente na candidatura do BNG ás eleccións municipais